PAYDAŞLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

1

YASAL SORUMLULUKLARIMIZ

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışırız.
2

MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULIKLARIMIZ

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. Müşterilerimizin her türlü veri ve ticari sırrını korumakla hem ahlaken hem de yasalar gereği korumayı görev biliriz.
3

İŞ ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.
4

RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

1

HUKUKİ SORUMLULUKLAR

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamak. Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamak.
2

İNSAN VE ÇALIŞAN HAKLARINA SAYGI

İş birliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratmak ve kalıcı kılmak. Barışcıl bir çalışma ortamı sağlayarak, insan haklarına saygılı olmak.
3

ADİL YAKLAŞIM

Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşmak, ayrımcı olmayan, temiz, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak. Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek, yanıtlamak ve motivasyon arttırıcı stratejiler geliştirmek.
4

FIRSAT EŞİTLİĞİ

İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını aramak, ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlamak. Şirketimizi ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri Şirketimize kazandırmak. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı göstermek, kariyer gelişimi açısından desteklemek ve imkan sağlamak.
5

ÜCRET POLİTİKAMIZ

Çalışanların yeteneklerini, gücünü ve yaratıcılığını desteklemek. Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları sunmak. Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların aidiyet duygusunu geliştirmek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Atık malzemelerin üretimden sonra veya tüketimde geri dönüşümü, doğaya geri dönüş anlamına gelir, Ege Label olarak Doğaya zarar vermeyen bu tür geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıyoruz.

Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini düzenli olarak yeniden değerlendiriyor ve önleyici tedbirler alıyoruz.

Periyodik eğitimlerle çalışanlarımızı çevresel konularda eğitiyoruz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede yerine getiriyoruz.

HIZLI ÜRETİM

Kalitemizden asla ödün vermeden, üretim hızımızla fark yaratıyoruz.

DÜŞÜK MALİYET

Doğru maliyetlendirme politikamızla uygun fiyatlı çözüm üretiyoruz.

KALİTE

Teknoloji ve inovasyondan yararlanarak, kalitemizi her geçen gün arttırıyoruz.